UX dla mobile
Mobile

UX dla mobile – tipy

5

Jeśli w tysiącach miejsc w Internecie możemy kupić tę samą usługę czy towar, to które z nich wybierzemy? Co sprawia, że jedne strony klienci omijają szybciej, niż się załadowały a inne dodają w zakładkach do ulubionych?
Budowa wizerunku strony czy aplikacji mobilnej to zadanie niełatwe – korzystanie z badań UX jest podstawą do tworzenia miejsc, które użytkownicy cenią najwyżej.

Badania UX – co, gdzie i po co?

User Experience definiowane jest jako całość doświadczeń, które są udziałem użytkownika korzystającego z takich produktów jak oprogramowanie komputerowe czy serwisy internetowe. Badania UX mają na celu sprawdzanie jakich wrażeń doznają użytkownicy w czasie korzystania z danego narzędzia. Przeprowadzający badanie UX, śledząc zachowania użytkownika korzystającego z mobilnej aplikacji czy strony w komputerze stacjonarnym, znajdują te najbardziej typowe. Wiedza na ten temat pozwala na takie projektowanie aplikacji, aby były one dla użytkownika jak najbardziej atrakcyjne i przydatne.

Dla stron prowadzących sklepy, serwisów internetowych z różny rodzajem usług, dla aplikacji mobilnych ważne jest zarówno projektowanie UX przed wprowadzeniem produktu na rynek oraz w trakcie funkcjonowania firmy. Audyty UX można wykonywać samodzielnie, albo zlecać ich przeprowadzenie wyspecjalizowanym agencjom.
Badanie, w zależności od tematyki i zasięgu, trwać może kilka godzin, dni, a nawet tygodni. Można również prowadzić badanie UX w sposób permanentny.

Korzyści płynące z badania UX

Z obserwacji rynku wynika, że w najbliższych latach najczęściej z audytów UX korzystać będą projektanci usług dostępnych mobilnie. Już obecnie ponad 60 % stron otwieranych jest za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Te, głównie ze względu na swoją wielkość, wymagają szczególnej staranności, aby projektowanie aplikacji dało w ostatecznym rezultacie produkt o maksymalnej użyteczności. W praktyce oznacza to osiągnięcie stanu, w którym strona jest zaprojektowana tak, że najczęściej doprowadza do konwersji, czyli do momentu w którym użytkownik strony czy mobilnej aplikacji wypełnia formularz rejestrowy lub kontaktowy na stronie firmowej, kupuje określony produkt, podaje swoje dane na landing page`u.

Dostosowanie zawartości serwisu, jego budowy strukturalnej, wyglądu, łatwości nawigacji do potrzeb użytkownika jest podstawą do osiągnięcia sukcesów w sprzedaży – niezależnie od tego kto i co sprzedaje, poznanie preferencji użytkowników za pomocą badań UX zawsze działa na korzyść sprzedawcy.

UX dla mobile – tipy
Oceń post